Các phụ huynh biết đó, hiện nạy việc dạy học phát âm tiếng Anh dành cho các em học sinh bậc tiểu học ở Việt Nam là rất khó khăn trong những năm vừa qua và...