Elevated pushups: Bắt đầu bằng cách đặt bàn tay của bạn trên sàn nhà, và đầu gối của bạn trên đầu trang của bóng tập thể dục. Cơ thể bạn cần được hướng xuống dưới...