Trong đời sống vợ chồng, ai ai cũng muốn có cho mình một ngôi gia vui vẻ mà ở đó chẳng có sự lừa dối, phản bội nhau, song không phải ai cũng tìm...