Trong những hình ảnh được đưa ra ở trên, bạn có thể thấy rằng các đối tượng chính của trang trí trên các bức tường là một khung trống được sơn một màu sắc đẹp...