Trước kia khi ngành công nghiệp sản xuất ống nhựa còn chưa phát triển mạnh như hiện giờ, thì với việc thiết kế hệ thống cấp nước cho công trình đặc biệt là ống cấp...