Nếu chỉ cần có một nhiệm vụ là scan thì rất nhiều máy in kèm scan có thể hoàn thành được nhiệm vụ này, Tuy nhiên, nếu trong một ngày, phải làm rất nhiều nhiệm...