1/.Kinh nghiệm bắt những con lô có gia tốc ra nhiều trong tháng. * các con lô mỗi ngày dễ trúng nhất chính là những con lô có gia tốc ra vào tháng tốt nhất,...