Lenovo Yoga 500-14 bạn dạng thế hệ là một trong những laptop đầu tiên tại Việt Nam cài đặt sẵn Windows 10 bản quyền khi bán ra. tăng cấp về ứng dụng giúp kiểu laptop...