Công nghệ in chuyển nhiệt được ứng dụng khá phổ biến, và dùng nhiều nhất trong các ngành in ấn quảng cáo, tạo mẫu trong các công ty may mặc, các công ty in quà...