Từ Đại Lộ Phạm Văn Đồng – Thủ Đức, chỉ cần rẽ phải vào đường số 23, đi đến cuối đường và rẽ phải vào đường 10. Bạn sẽ cảm thấy thích thú vì can ho...