Sau khi bạn biết căn phòng mà bạn muốn treo cái đồng hồ treo tường, điều tiếp theo bạn cần làm là tìm ra kích thước. Với một người cai trị, đo kích thước của...