Theo những người nghiên cứu phong thủy, thì khi đặt bep cong nghiep hay bất cứ thứ gì xây dựng mới thì họ đều xem để chọn lựa hướng phụ hợp với gia chủ, nhằm...