Số % cotton : Ảnh hưởng tới độ mát/thấm hút mồ hôi của vải. Ở một nước có khi hậu nóng ẩm như Việt Nam, mặc một chiếc áo thun có độ thấm hút mồ...