Kỹ năng chăm sóc cây tiêu quý giúp cây phát triển nhanh II. ĐẶC ĐIỂM SINH LÝ SINH THÁI 1. Thời tiết khí hậu 1.1 Nhiệt độ: Nhiệt độ phù hợp bình quân cả năm...