Nhiều người thường nghĩ, muốn rút ngắn thời kì đun nấu để tùng tiệm điện thì chỉ cần mở công suất nấu ở nhiệt độ cao hơn. bên cạnh đó, điều này là không cấp...